Инвестиционный бизнес-план | Бухгалтерия | Mind Futures

Инвестициялық бизнес-жоспар

Басты бет Қызметтер Инвестициялық бизнес-жоспар

Инвестициялық бизнес-жоспарды дайындау және қажетті құжаттар:

 • Инвестиционный бизнес-план түйіндеме;
 • Инвестиционный бизнес-план тарихи даму талдауы және ҚР мен облыстардың PEST-талдауы;
 • Инвестиционный бизнес-план жобаның сипаттамасы;
 • Инвестиционный бизнес-план бастаушы-компания жайлы ақпарат;
 • Инвестиционный бизнес-план аймақтық нарық пен сала сипаттамасы;
 • Иконка чек-лист бәсекелестік талдау;
 • Иконка чек-лист маркетингтік жоспар;
 • Иконка чек-лист жобаның SWOT-талдауы;
 • Иконка чек-лист коммерциялық жоспар;
 • Иконка чек-лист өндірістік жоспар;
 • Иконка чек-лист ұйымдастырушылық жоспар;
 • Иконка чек-лист еңбек және экологиялық қауіпсіздік бөлімі;
 • Иконка чек-лист қаржылық-экономикалық жоспар;
 • Иконка чек-лист жоба тәуекелін талдау;
 • Иконка чек-лист түйіндеме;
 • Иконка чек-лист қосымшалар (ТжШЕ, АҚҚ, жобаның қаржылық үлгісі, жобаны қаржыландыруды жабу графигі, жоба тиімділігінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу, жобаның PEST-талдау матрицасы, жобаның SWOT-талдау матрицасы, бәсекелестердің мықты және әлсіз тұстарын талдау, ұсынылар кепіл тізімі).

Қажетті құжаттар:

 • Иконка чек-лист жоспарлы қаржыландыру көзінің талаптары;
 • Иконка чек-лист жоба бастаушысының құрылтай құжаттары;
 • Инвестиционный бизнес-план соңғы жыл бойынша компанияның қаржылық есебі (егер бизнес жұмыс істеп тұрған болса)
 • Инвестиционный бизнес-план жобаның технологиялық бөлімінің сипаттамасы;
 • Инвестиционный бизнес-план жобаның кепілдік бөлімі бойынша мәліметтер.

Біздің хатқа жазыңыз: info@m-f.kz