Международный бизнес-план | Бизнес планирование

Халықаралық үлгідегі бизнес-жоспар

Басты бет Қызметтер Халықаралық үлгідегі бизнес-жоспар

Халықаралық үлгідегі бизнес-жоспарды дайындау және қажетті құжаттар:

 • Международный бизнес-план түйіндеме;
 • Международный бизнес-план жобаның сипаттамасы;
 • Международный бизнес-план бастаушы-компания жайлы ақпарат;
 • Международный бизнес-план аймақтық нарық пен сала сипаттамасы;
 • Иконка чек-листа бәсекелестік талдау;
 • Иконка чек-листа стратегиялық баламалар талдауы;
 • Иконка чек-листа маркетингтік жоспар;
 • Иконка чек-листа жобаның SWOT-талдауы;
 • Иконка чек-листа коммерциялық жоспар;
 • Иконка чек-листа өндірістік жоспар;
 • Иконка чек-листа ұйымдастырушылық жоспар;
 • Иконка чек-листа еңбек және экологиялық қауіпсіздік бөлімі;
 • Иконка чек-листа қаржылық-экономикалық жоспар;
 • Иконка чек-листа жоба тәуекелін талдау;
 • Иконка чек-листа түйіндеме
 • Иконка чек-листа қосымшалар (ТжШЕ, АҚҚ, жобаның қаржылық үлгісі, жобаны қаржыландыруды жабу графигі, жоба тиімділігінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу, жобаның PEST-талдау матрицасы, жобаның SWOT-талдау матрицасы, бәсекелестердің мықты және әлсіз тұстарын талдау, ұсынылар кепіл тізімі).

Қажетті құжаттар:

 • Иконка чек-листа жоспарлы қаржыландыру көзінің талаптары;
 • Иконка чек-листа жоба бастаушысының құрылтай құжаттары;
 • Иконка чек-листа соңғы жыл бойынша компанияның қаржылық есебі (егер бизнес жұмыс істеп тұрған болса)
 • Международный бизнес-план жобаның технологиялық бөлімінің сипаттамасы;
 • Международный бизнес-план жобаның кепілдік бөлімі бойынша мәліметтер.

Біздің хатқа жазыңыз: info@m-f.kz